Als het gaat om de zorg en ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten, zijn vanaf 2015 vier wetten van belang:

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • de Participatiewet

Wat betekenen deze wetten voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers? En hoe gaat u daarmee om als gemeenteambtenaar, zorgprofessional, vrijwilligersorganisatie of mantelzorgondersteuner? Dat leest u op de volgende pagina's.

Training

Meer weten? Volg dan de training Sociaal juridische dienstverlening voor mantelzorgers van de Mezzo Academie.