In het Wlz-kompas duidt Zorginstituut Nederland de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg.