In 2015 gaat de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die thuis hulp nodig hebben. Mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Hoe zorgt u ervoor dat ook zij de juiste ondersteuning krijgen?

Wat houdt de nieuwe Wmo in?

De Wmo richt zich op mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen wonen. Bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten of mensen met een psychische aandoening. Zij kunnen via de Wmo onder andere huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding krijgen.

Kenmerkend aan de nieuwe Wmo is dat de ondersteuning op maat moet zijn. Dat betekent dat de gemeente moet onderzoeken wat de situatie van de hulpvrager is, wat zijn/haar omgeving kan doen en welke professionele ondersteuning er precies nodig is. Daarbij wordt een groter beroep gedaan op mantelzorgers en zorgvrijwilligers.

Ondersteuning van mantelzorgers

De Wmo verplicht gemeenten om niet alleen hulpvragers, maar ook mantelzorgers en zorgvrijwilligers actief te ondersteunen, te waarderen en met hen in gesprek gaan. Zo is het aan de gemeente om bijvoorbeeld vervangende zorg aan te bieden en de samenwerking tussen formele en informele zorg te versterken. Doel is dat mantelzorgers op hun eigen wijze en onverplicht zorg kunnen verlenen. Dat is een voorwaarde om overbelasting te voorkomen.

Uw rol als gemeenteambtenaar, mantelzorgondersteuner of zorgprofessional

Als gemeenteambtenaar, mantelzorgondersteuner of zorgprofessional kunt u eraan bijdragen dat mantelzorgers de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Mezzo biedt u daarvoor een aantal hulpmiddelen:

  • Mezzo Model Samenwerken voor de informele zorg
    Deze website biedt tal van adviezen, stappenplannen en praktische tips om mantelzorgers lokaal te ondersteunen. Het model is bedoeld voor gemeenten, zorgaanbieders, organisaties voor informele zorg en belangenbehartigers.
  • Het keukentafelgesprek, visie en uitgangspunten
    Het keukentafelgesprek is het gesprek dat de gemeente met de zorgvrager en zijn/haar mantelzorger(s) voert om te bepalen welke ondersteuning er nodig is. Deze notitie helpt mantelzorgers en gemeenteambtenaren om dit gesprek op een bevredigende manier te voeren. Mantelzorgondersteuners kunnen het gebruiken om met hun cliënten het gesprek voor te bereiden.
  • Advies op maat
    Als gemeente, mantelzorgondersteuner of zorgaanbieder kunt u altijd een afspraak maken met een regioadviseur van Mezzo. Deze kent de situatie in uw regio en kan u adviseren over het Wmo-beleid in uw gemeente.

Verzorging en verpleging

De Wmo is niet bedoeld voor medische zorg en verpleging. Daarvoor gelden vanaf 2015:

Mantelzorgwaardering samen met lokale ondernemers

Danielle Goedbloed Lees het verhaal van Danielle