U vraagt zich af hoe u mantelzorgers en zorgvrijwilligers kan bereiken, ondersteunen en waarderen? Mezzo adviseert!

Zorgen op eigen wijze

U doet steeds meer een beroep op mantelzorgers en zorgvrijwilligers vanwege de kosten van professionele zorg en de opdracht om zorg dichtbij mensen zelf te organiseren. Daarmee gaat hand in hand dat u de verantwoordelijkheid heeft de informele zorg te ondersteunen. In de visie van Mezzo slaagt dit, wanneer u als gemeente faciliteert dat mensen op eigen wijze kunnen zorgen voor een ander.

Wie kan zorgen op een manier die goed bij het eigen leven past, zal langer, beter en gezonder voor de ander kunnen zorgen. Zo maakt u lokaal een gemeenschap mogelijk waarin de zorg voor elkaar een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. En kunt u een effectieve mix van formele en informele ondersteuning realiseren.

Kortom: de lokale participatiesamenleving slaagt, wanneer mensen op eigen wijze kunnen zorgen voor een ander.

Tip: neem mantelzorg mee in cliëntervaringsonderzoek 

Gemeenten zijn verplicht een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Dit is een uitgelezen kans om ook de mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente te evalueren. Mezzo stelde hiervoor vragen op die u kunt meenemen in uw onderzoek.

Lees meer

Meer informatie

We hebben meedenkers en deskundig advies nodig, Mezzo is dé club die ons dat biedt. Christine van Bemmel - gemeente Houten

Houten eerste gemeente met serviceabonnement

Christine van Bemmel Lees het verhaal van Christine