U vraagt zich af hoe u mantelzorgers en zorgvrijwilligers kan bereiken, ondersteunen en waarderen? Mezzo adviseert!

Zorgen op eigen wijze

U doet steeds meer een beroep op mantelzorgers en zorgvrijwilligers vanwege de kosten van professionele zorg en de opdracht om zorg dichtbij mensen zelf te organiseren. Daarmee gaat hand in hand dat u de verantwoordelijkheid heeft de informele zorg te ondersteunen. In de visie van Mezzo slaagt dit, wanneer u als gemeente faciliteert dat mensen op eigen wijze kunnen zorgen voor een ander.

Wie kan zorgen op een manier die goed bij het eigen leven past, zal langer, beter en gezonder voor de ander kunnen zorgen. Zo maakt u lokaal een gemeenschap mogelijk waarin de zorg voor elkaar een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. En kunt u een effectieve mix van formele en informele ondersteuning realiseren.

Wij adviseren graag!

Onze adviseurs zijn onafhankelijk, hebben een overstijgende blik en zijn bekend met goede voorbeelden uit het land. Wij helpen u graag om de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers lokaal in kaart te brengen, hier hebben we effectieve tools voor en ervaring mee. Heeft u dit in kaart dan beschikt u over de basis voor een passend mantelzorgbeleid.

Mantelzorgwerkplaatsen

Ook maken we het lokale aanbod aan mantelzorgondersteuning inzichtelijk en springen tijdens interactieve werksessies met lokale partijen in op de leemten. Dit resulteert in concrete beleidsaanbevelingen voor een betere aansluiting van vraag en aanbod. De interactieve werksessies, ook wel mantelzorgwerkplaatsen genoemd, kunnen voor diverse lokale vraagstukken worden ingezet.

Lees meer over de diensten van Mezzo voor gemeenten.

Contact

Wilt u weten wat een adviseur van Mezzo voor u kan betekenen? Mail dan uw gegevens naar advies@mezzo.nl en een adviseur neemt contact met u op.


We hebben meedenkers en deskundig advies nodig, Mezzo is dé club die ons dat biedt. Christine van Bemmel - gemeente Houten

Houten eerste gemeente met serviceabonnement

Christine van Bemmel Lees het verhaal van Christine