Mantelzorgers krijgen een steeds grotere rol binnen de langdurige zorg. Daarom is het belangrijk dat u als professional werkt aan een goede samenwerking met mantelzorgers. In de praktijk blijkt dit nog best lastig, Daarom biedt Mezzo verschillende vormen van ondersteuning aan, zoals workshops, trainingen en e-learnings.

Trainingen

Training Zorgen voor goed samenspel 20 juni (en op aanvraag)
U heeft als consulent een belangrijke rol om de zorgvrager, mantelzorger en de zorgprofessional met elkaar in verbinding te brengen zodat er een goede samenwerking ontstaat tussen iedereen in de zorgdriehoek. Hierbij heeft u theoretische kennis, coachingsvaardigheden en praktische vaardigheden nodig om deze samenwerking te stimuleren. Voor consulenten mantelzorg en mantelzorgmakelaars. 

Training 'Goed samenspel met mantelzorgers' (op aanvraag)
In deze training staat het gesprek met mantelzorgers centraal. U leert de zorgsituatie te bekijken vanuit het perspectief van de mantelzorger, hoe u het gesprek met mantelzorgers kunt voeren en afspraken maakt over een goede samenwerking. Voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Webinars en e-learnings

E-learning 'Goed samenspel met mantelzorg'
In deze e-learning wordt u zich bewust van uw eigen manier van communiceren en samenwerken met mantelzorgers. De E-learning kan worden ingezet als losse module of in combinatie met de Mezzo-training ‘Goed samenspel met mantelzorg’. Voor zorgprofessionals in de thuiszorg/wijkverpleging.

Webinar 'Het sociaal wijkteam neemt een vogelvlucht'

Bekijk dit live webinar terug, waarin onder andere de volgende vragen ter sprake komen: Hoe is nu de informele zorg in beeld bij het sociaal wijkteam als de expert informele zorg? Hoe kunnen informele zorgorganisaties hun bereik versterken en vergroten? Hoe werken professionals in het wijkteam samen met informele zorg? Welke positie en rol kunnen informele zorgorganisaties oppakken? Wat is de rol van de gemeente hierbij?