De e-learning Natuurlijk, een netwerkcoach! kunnen vrijwilligersorganisaties inkopen en aanbieden aan vrijwilligers die netwerkcoach willen worden. De e-learning bestaat uit een basismodule en drie verdiepende modules die is gebaseerd op de methode 'Natuurlijk, een netwerkcoach!'. De e-learning is daarbij een onderdeel van de training tot Natuurlijk, een netwerkcoach! die uw organisatie aanbiedt aan vrijwilligers. 

Onderwerpen e-learning

In de basismodule krijgen deelnemers achtergrondinformatie

over nut en noodzaak van netwerkversterking. De drie verdiepende modules leggen

de methodiek uit die uit drie fases en tien stappen bestaan:

  • Oriënteren (stap 1 tm 3)
  • Denken (stap 4 t/m 6)
  • Doen (stap 7 tm 10)

In de gehele e-learning staat het coachings traject van cliënt Thea, die samen met haar netwerkcoach Bibi werkt aan het versterken van haar netwerk, centraal. Daarnaast komen theorie, tips uit de praktijk en opdrachten in de e-learning aan bod.

Waarom e-learning?

Het trainen van vrijwilligers door middels van e-learning heeft zowel voor uw organisatie als de vrijwilligers voordelen. Als organisatie kunt u vrijwilligers na werving en selectie alvast onderdelen van de e-learning laten volgen. In afwachting van de start van de trainingsbijeenkomsten. Het aantal trainingsbijeenkomsten kan gereduceerd worden, doordat een deel van de stof in de e-learning aan bod komt. Dit bespaart de organisatie tijd. In de trainingsbijeenkomsten kan meer nadruk gelegd worden op het oefenen van (gespreks)vaardigheden. Vrijwilligers kunnen op een zelf gekozen tijdstip, thuis de modulen volgen.

Nieuwsgierig en benieuwd of deze e-learning iets voor u is? Bekijk de demo.

Hoe werkt het?

Iedere module uit de e-learning duurt circa 30 minuten, waarmee de totale doorlooptijd op twee uur komt. De precieze verdeling en tijdsinvestering is afhankelijk van de manier waarop u als organisatie deze e-learning inzet naar uw vrijwilligers. Deelnemers hebben na deze e-learning basiskennis, tips en inzicht gekregen m.b.t. het werken als vrijwillige netwerkcoach met de methode Natuurlijk, een netwerkcoach!

Kosten

De kosten zijn € 270,- per jaar voor de registratie inclusief de eerste twintig accounts. Leden van Mezzo betalen € 230,- per jaar. Als u meer accounts nodig hebt, komt er € 150,- per twintig extra accounts bij. (excl. btw.) Leden van Mezzo betalen € 130,- per twintig extra accounts.

Bestel de e-learning

De e-learning kunt u hier bestellen

Download de gebruikersvoorwaarden