De laatste jaren wordt het beroep op zorgvrijwilligers steeds groter. Zij leveren persoonlijke zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Ook komen er steeds complexere vragen op hen af. Daarom is juiste begeleiding onontbeerlijk. En dat vraagt van u als vrijwilligersorganisatie om na te denken over de grenzen van vrijwilligerszorg. Daarom biedt Mezzo verschillende vormen van ondersteuning aan, zoals workshops, trainingen en e-learnings.

Trainingen

Training 'Het geven van basistrainingen aan zorgvrijwilligers' (op aanvraag)
Deze training is speciaal geschikt voor startende en ervaren medewerkers van organisaties uit de vrijwilligerszorg die hun vrijwilligers willen trainen. U leert een training te verzorgen voor vrijwilligers, bent zich bewust van uw kwaliteiten en valkuilen als trainer en versterkt uw vaardigheden en zelfvertrouwen.

Training 'Stoplicht ‘spel’ begeleider (op aanvraag).
Tijdens deze korte intensieve training krijg je de tools aangereikt om ingewikkelde vraagstukken over verschuivende grenzen in de informele zorg op een speelse wijze te benaderen. En mensen die het niet met elkaar eens zijn te helpen een goed gesprek met elkaar te laten voeren waar iedereen wijzer van wordt.

Training 'Omgaan met lastig gedrag van anderen en jezelf' (op aanvraag)
Wat u als moeilijk of lastig ervaart, is heel persoonlijk. Welk gedrag raakt u? Wat brengt u als trainer of begeleider uit evenwicht? Deze training biedt u concrete tips en handvaten over hoe hier mee om te gaan en laat u op uw eigen gedrag reflecteren.

Webinars en e-learnings

Train uw vrijwilligers met e-learning
Veel vrijwilligersorganisatie geven een basistraining aan hun vrijwilligers. Om deze basistraining uit te breiden en te verdiepen maar ook om deze basistraining efficiënter en meer van deze tijd te maken zijn er vier e-learning modules voor zorgvrijwilligers ontwikkeld.