Een voorlichter cliëntenraad van de Mezzo Selectie legt en onderhoud op eigen initiatief contact met familie-/cliëntenraden van organisaties in de langdurige zorg in zijn of haar regio. Het doel van dit contact is het agenderen van de rol en positie van de mantelzorger door de familieraad/cliëntenraad de in de organisatie. De voorlichter krijgt hiervoor een training en persoonlijke ondersteuning van Mezzo.

Goed samenspel tussen zorgprofessionals en mantelzorgers

De voorlichter zal ingaan op het belang van een goede samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorgers. ‘Goed samenspel’ is immers essentieel om de bewoner/naaste goede zorg te kunnen bieden, zeker gezien alle veranderingen in de zorg. Lang niet overal verlopen deze veranderingen soepel en vaak is de samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorgers nog niet optimaal. Veel mantelzorgers geven aan dat er in het huidige samenspel met de professional heel wat te verbeteren valt!

De voorlichter cliëntenraad biedt de familie-/cliëntenraad bouwstenen voor ‘goed samenspel met mantelzorgers’ en brengt een discussie over hun positie op gang. Hierdoor kan de familie/cliëntenraad het gesprek over het samenspel met mantelzorg in de eigen organisatie goed toegerust aangaan. De raden kunnen daarmee een belangrijke schakel vormen in het agenderen van het thema ‘mantelzorg’ bij directies en raden van bestuur. 

Onderwerpen waar een voorlichter cliëntenraad over kan vertellen

  • Wat gaat er goed in het samenspel tussen de beroepskrachten en mantelzorgers en wat behoeft verbetering? Wat mogen beroepskrachten en mantelzorgers van elkaar verwachten en hoe weten ze dat van elkaar? 
  • Welke rol speelt een organisatie in het faciliteren van een goede samenwerking tussen professionals en mantelzorgers? 
  • Welke rol kan een familie-/cliëntenraad spelen om het gesprek over het samenspel met mantelzorg in de organisatie op gang te brengen? 
  • Andere gespreksonderwerpen, die te maken hebben met het thema mantelzorg. 

Indien gewenst geeft de voorlichter cliëntenraad informatie over het aanvullende aanbod van Mezzo en wat Mezzo voor deze cliëntenraden en de organisatie kan betekenen. Na het werkbezoek onderhoudt de voorlichter het contact met de cliëntenraad en kan desgewenst een vervolgafspraak maken.  

De voorlichters cliëntenraden: 

Vera Veul, Liesbeth Naayen, Arijenne van der Leij, Marian Rietveld, Sophie Dassen, Marlanda Jansen en Adrie Koning.