Mijn kwaliteit van leven 

Mezzo is partner in het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl. Dit is een onderzoek onder mantelzorgers en mensen die zorg of ondersteuning gebruiken. Voorlichters van Mezzo vertellen er graag meer over.

Zo werkt Mijnkwaliteitvanleven.nl

Door twee keer per jaar de online vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te vullen, brengen we in beeld wat goede zorg is. De vragen gaan over de persoonlijke situatie, de mogelijkheden en beperkingen van mantelzorgers en de zorgvragers. Hoe zij de gezondheid ervaren en hoe ze de zorg en leefomgeving waarderen. Na het invullen van de vragenlijsten ontvangt men een persoonlijk overzicht met daarin de eigen uitkomsten: Mijn Kwaliteitsmeter. Hiermee kan de mantelzorger goed voorbereid in gesprek met iemand van het Wmo-loket, met familieleden of met formele zorgverleners.

Er is een speciale vragenlijst beschikbaar voor mantelzorgers met een aantal aanvullende vragen specifiek gericht op de situatie van de mantelzorger. Hiermee brengt Mezzo de ervaringen van mantelzorgers in Nederland onder de aandacht. 

Ga voor meer informatie naar Mijnkwaliteitvanleven.nl

Vrijwilligers helpen mee

Vrijwilligers van Mezzo verzorgen een bijeenkomst voor mantelzorgers en zorgvragers. Doel van deze bijeenkomst is hen te informeren, zodat zij de kwaliteitsmeter kunnen gebruiken in hun contacten en/of bij het keukentafelgesprek. Als organisatie kunt u ook de vrijwilligers vragen een voorlichting te geven aan uw cliënten/mantelzorgers. 

Voorlichters Mijnkwaliteitvanleven.nl

De voorlichters Mijnkwaliteitvanleven.n; zijn: Yolanda van Boven en Lenny Koster