Door de veranderingen in de zorg wordt er een groter beroep gedaan op vrijwilligers. Een groeiende groep mensen in steeds complexere, kwetsbare situaties klopt aan bij de organisaties in de vrijwilligerszorg. Dat vraagt om goede ondersteuning, met oog voor de mogelijkheden én de grenzen van vrijwilligerszorg.

Een voorlichter vrijwilligerszorg van de Mezzo Selectie vertelt zijn/haar verhaal, ervaringen en adviezen aan gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, HBO/MBO opleidingen in zorg- en welzijn en werkgevers. Hij/zij brengt discussie op gang en beantwoordt vragen die leven bij toehoorders. Een voorlichter van Mezzo krijgt een training en persoonlijke ondersteuning om het werk als voorlichter te doen. 

Onderwerpen waar een voorlichter vrijwilligerszorg over kan vertellen

  • Wat kan vrijwilligerszorg betekenen voor kwetsbaren in de samenleving en hun mantelzorgers? Wat maakt de positie van de vrijwilliger in een op een contacten zoals maatjesprojecten uniek (intrinsieke motivatie en wederkerigheid en ‘er zijn’)
  • Welke complexe zorgvragen komen steeds meer bij de organisaties binnen?  Wat betekent dit voor het profiel en de competenties van de vrijwilliger? Welke voorbeelden van verschuivende grenzen in de informele zorg en tussen de formele zorg en informele zorg zijn er te noemen?
  • Hoe kan de samenwerking tussen zorgprofessional, zorgvrijwilliger en mantelzorger optimaal bijdragen aan de kwaliteit van zorg?
  • Wat houdt de signaleringsfunctie van de vrijwilliger in en hoe is hiermee om te gaan?  Hoe kan scholing een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg?? Welke rol heeft de coördinator voor de vrijwilliger?

Voorlichters mantelzorg van Mezzo Selectie

De voorlichters vrijwilligerszorg zijn: Eva Dillenius, Ronald Hage, Jeanet Lucassen, Carla Meijer, Theo Meijer, Kira Verweij.


Een voorlichter vrijwilligerszorg aanvragen

Vrijwilliger worden

Verschuivende grenzen vrijwilligerszorg Onze voorlichter vrijwilligerzorg Ronald Hage heeft meegewerkt aan een Mezzofilmpje over verschuivende grenzen. Samen met De Regenboog Groep en STIB Breda vertellen ze hun ervaringen met verschuivende grenzen in de vrijwilligerszorg. Mezzo wil met dit filmpje lidorganisaties inspireren om binnen de eigen organisatie de dialoog met elkaar aan te gaan over de verschuivende grenzen voor vrijwilliger, coördinator en de mantelzorger. En ook extern de dialoog te voeren met partnerorganisaties en met organisaties in de formele zorg.